Thương hiệu hiệp hội - những hạn chế kìm hãm phát triển các doanh nghiệp

Với vai trò là đại diện và hỗ trợ quyền lợi cho các hội viên, trong thời gian qua, các hiệp hội đã tham gia và thực hiện những nhiệm vụ như: đại diện cho hội viên trong mối qua hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của hiệp hội; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hiệp hội, hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của hiệp hội; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của hiệp hội; hòa giải tranh chấp trong nội bộ hiệp hội; phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên; cung cấp thông tin cần thiết cho hội viên theo quy định của pháp luật; đoàn kết tập hợp hội viên, phát triển nghề nghiệp; liên kết, hỗ trợ giữa các doanh nghiệp trong việc cung ứng nguyên vật liệu, công cụ sản xuất, máy móc thiết bị.

Những hạn chế của các hiêp hội

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp trong hỗ trợ hội viên vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Kết quả điều tra 38 hiệp hội doanh nghiệp trong cả nước cho thấy: 58,1% số người được hỏi cho rằng hiệp hội doanh nghiệp chưa thực sự đại diện và bảo vệ quyền lợi hội viên; 57,8% cho rằng việc tư vấn và định hướng cho doanh nghiệp chưa chuẩn xác. Bên cạnh đó, còn tồn tại một số hạn chế như: thiếu gắn kết và phát triển các doanh nghiệp thành viên; cung cấp thông tin, thị trường giá cả chưa kịp thời; tập huấn, đào tạo kỹ năng cho doanh nghiệp chưa đầy đủ và còn hạn chế trong cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh.[40]

Cũng trong cuộc điều tra 7.820 doanh nghiệp từ 64 hiệp hội doanh nghiệp trên cả nước được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Dự án Nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (VNCI), khó khăn của hiệp hội hàng đầu là thiếu kinh phí 73% và khó khăn trong vấn đề nguồn nhân lực có trình độ (62%)

NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ CỦA CÁC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP

Những nguyên nhân hạn chế của hiệp hội doanh nghiệp là do:

  • Hiệp hội đang thiếu những người có đủ trình độ và năng lực (86,4%)
  • Chưa có bộ phận chuyên trách (81,6%).
  • Thiếu thông tin về thị trường;
  • Thiếu kinh phí hoạt động;
  • Thiếu sự ràng buộc về trách nhiệm của hội viên với hiệp hội;
  • Thiếu sự đoàn kết, phối hợp giữa các hội viên khi tham gia thị trường quốc tế.

                                                                        Ph.D. Bùi Văn Quang –www.loba.com.vn

  MENU