THƯƠNG HIỆU HIỆP HỘI

Thực tiễn những hạn chế của các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam  và bài học từ xây dựng thương hiệu

Thực tiễn những hạn chế của các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam và bài học từ xây dựng thương hiệu

Hoạt động của Hiệp hội còn bị động

Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam với chủ tịch hiệp hội thường là giám đốc doanh nghiệp trong hội nên không có nhiều thời gian xây dựng chiến lược và tổ chức thực hiện các hoạt động. Phần lớn các hội viên là doanh nghiệp vừa và…

 20/02/2021
Kinh nghiệm của các hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc

Kinh nghiệm của các hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc

HIệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc có đội ngũ chuyên gia giỏi, liên kết chặt chẽ với các trường đại học trong nước và ở nước ngoài, kết hợp cùng báo cáo hội thảo, sử dụng các nghiên cứu cho định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh, đầu tư,…

Bài học kinh…

 20/02/2021
Thương hiệu hiệp hội - những hạn chế kìm hãm phát triển các doanh nghiệp

Thương hiệu hiệp hội - những hạn chế kìm hãm phát triển các doanh nghiệp

Với vai trò là đại diện và hỗ trợ quyền lợi cho các hội viên, trong thời gian qua, các hiệp hội đã tham gia và thực hiện những nhiệm vụ như: đại diện cho hội viên trong mối qua hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của hiệp hội; bảo vệ quyền, lợi ích hợp…

 20/02/2021