THƯƠNG HIỆU NÔNG THÔN

Phát triển  thương hiệu nông thôn – bước đột phá trong xây dựng nông thôn mới

Phát triển thương hiệu nông thôn – bước đột phá trong xây dựng nông thôn mới

Với quan điểm phát triển thương hiệu nông thôn chủ yếu dựa trên đánh giá của khách hàng địa phương có những ưu điểm như:

Thứ nhất về đường giao thông:

Theo tiêu chuẩn về phát triển nông thôn mới, đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường…

 20/02/2021
Quan điểm xây dựng thương hiệu nông thôn mới –những tích cực và hạn chế

Quan điểm xây dựng thương hiệu nông thôn mới –những tích cực và hạn chế

Những điểm tích cực về xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, với chủ trương và định hướng về phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao năng lực sản xuất cũng như đời sống của cộng đồng dân cư, bước đầu đã nâng cao…

 19/02/2021

Sự hạn chế phát triển nông thôn và những tác  động tiêu cực của các ngành thâm dụng sức lao động - t

Sự hạn chế phát triển nông thôn và những tác động tiêu cực của các ngành thâm dụng sức lao động - t

Ngành May mặc và Giày dép là một trong những ngành chủ lực của Việt Nam với hơn 6.000 nhà máy, sử dụng trực tiếp khoảng 3,5 triệu lao động, trong đó khoảng 80% là lao động nữ di cư từ những vùng nông thôn ở các địa phương khác đến tìm kiếm cơ hội cải thiện kinh tế cuộc…

 20/02/2021
Thực trạng phát triển nông thông và nhiều tầng lớp bỏ lại phía sau

Thực trạng phát triển nông thông và nhiều tầng lớp bỏ lại phía sau

Nhiều tầng lớp người dân trong một số lĩnh vực bị bỏ lại phía sau như thu nhập thấp, môi trường sống không đảm bảo, điều kiện hạ tầng khu dân cư hạn chế. Những khu vực phổ biến xảy ra như:

  • Người dân ở các vùng nông thôn;
  • Lao động phổ thông…

     20/02/2021

  MENU