Kinh nghiệm của các hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc

HIệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc có đội ngũ chuyên gia giỏi, liên kết chặt chẽ với các trường đại học trong nước và ở nước ngoài, kết hợp cùng báo cáo hội thảo, sử dụng các nghiên cứu cho định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh, đầu tư,…

Bài học kinh nghiệm về xây dựng thương hiệu hiệp hội kênh phân phối

Chẳng hạn, Hiệp hội các nhà phân phối hàn Quốc- KODIA, có tạp chí bán lẻ riêng, liên kết chặt chẽ với giới khoa học, các trường đại học cũng như cộng đồng doanh nghiệp, sử dụng các báo cáo nghiên cứu khoa học, ví dụ  xu hướng người tiêu dùng, xu hướng phát triển các kênh phân phối hiện đại, xu hướng chọn mua dựa trên công nghệ mới,… Thậm chí,  Hiệp hội KODIA vươn ra các nước để hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư ở nước ngoài. Những hình thức hoạt động  khác nhau như:

  • Liên hệ trường Đại Học Việt Nam để cùng phối hợp doanh nghiệp phân phối Hàn Quốc tham gia các bài tham luận chuyên về lĩnh vực kênh phân phối. Những bài viết này làm cơ sở cho Hiệp hội cũng như các doanh nghiệp Hàn Quốc định hướng đầu tư, thâm nhập thị trường cũng như cải thiện hoạt động kinh doanh;
  • Hỗ  trợ các các hội viên là các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư ở nước ngoài về nhân lực; Ví dụ, HIệp hội phối hợp với tập đoàn Lotte liên kết với trường đại học Việt Nam đào tạo một số giảng viên về bán lẻ, sau đó mời những giảng viên này giảng dạy cho đội ngũ nhân viên Lotte ở các chi nhánh khác nhau.

Liên kết giữa các Hiệp hội với các văn phòng xúc tiến chi nhánh ở nước ngoài

Các HIệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc, điển hình là Hiệp hội Công Nghiệp KOPIA Hàn Quốc có chức năng chủ yếu giống hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam:

  • Thúc đẩy đầu tư và thông thương trong nước cũng như với các nước;
  • Hỗ trợ doanh nghiệp hội viên kinh doanh hiệu quả, thành công;
  • Cung cấp tài liệu, thông tin thị trường hữu ích giữa các doanh nghiệp hội viên.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu của Tác giả, các hoạt động của các hiệp hội có những sáng tạo riêng:

  • Các HIệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc liên kết chặt chẽ với các các Đại sứ quán Hàn Quốc tại các nước, qua đó có bộ phận thu thập thông tin thị trường, cơ chế chính sách của các nước cũng như thông tin chi tiết các doanh nghiệp từng địa phương theo ngành nghề khác nhau như : Doanh nghiệp, ngành nghề, tên giám đốc, địa chỉ, email. Số điện thoại. Những thông tin này sau đó được tổng hợp, xử lý và cung cấp cho Hàn Quốc cũng như các HIệp hội doanh nghiệp tại hàn Quốc. Dựa vào những thông tin này, các Hiệp Hội doanh nghiệp tiếp thị từ xa trước khi kết nối với các doanh nghiệp hoặc các cơ quan ban ngành các nước như: giới thiệu sản phẩm, giao dịch mua bán, tổ chức hội thảo, hội chợ triển lãm,.. Hiệp hội Công Nghiệp KOPIA Hàn Quốc tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp Việt nam theo nhóm ngành, tiếp thị sản phẩm công nghiệp khác nhau.
  • Đặc biệt, Hiệp hội doanh nghiệp Hàn quốc rất chú trọng phát triển thương hiệu hiệp hội như tên, logo, nhận diện thương hiệu và đặc biệt là xây dựng niềm tin cho các thành viên khi tham gia. Chẳng hạn, hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Korcham) thu hút 5.500 hội viên –là các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam tham gia.

Ph.D Bùi Văn Quang www.loba.com.vn

  MENU